Diamox vs. Lasix předpis pro léčbu srdečního selhání: rozdíl a vedlejší účinky


Jaké léky interagují s přípravkem Diamox?

Přípravek Diamox Sequels může interagovat s cyklosporinem, primidonem, diflunisalem, aspirinem a jinými salicylátmi nebo lithiem. Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte. Přípravek Diamox Sequels by měl být užíván během těhotenství pouze tehdy, je-li předepsáno. Tento léčivý přípravek přechází do mateřského mléka, ale je nepravděpodobné, že by utrpěl poranění dítěte.

Co Léky Interact S Lasixem?

Lasix může interagovat s lithiem nebo steroidy.

Lasix může také interagovat se sukralfátem, cisplatinou, cyklosporinem, kyselinou ethakrynovou, methotrexátem, fenytoinem, antibiotiky, léky na srdce nebo krevním tlakem, laxativa nebo salicyláty, jako je aspirin.